Romatizmal Hastalıklar

Romatizma Nedir
Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bağlarda
Ön planda ağrı ve hareket kısıtlılığına bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara genel olarak romatizma adı verilmektedir.

Romatizma tek bir hastalık değildir. 200'e yakın hastalık bu sınıfa girer. Genel olarak romatizmal hastalıkları 2 gruba ayırabiliriz.

1. Eklem romatizmaları
İltihaplı olmayanlar: - Osteoartrit (kireçleme)
İltihaplı olanlar:         - Romatoid artrit
                                   - Ankilozan spondilit
                                   - Enfeksiyöz artritler

2. Yumuşak doku romatizmaları: - Fibromiyalji
     
Romatizmal hastalıklar içinde en sık karşımıza çıkan hastalık grubu eklem kireçlemesi dediğimiz osteoartroz ve yumuşak doku romatizmalarıdır. Bu hasta grubu fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına en iyi cevap vermektedir.

Romatizma genel olarak kadınlarda daha sık görülür. Yaş ilerledikçe sıklığı artmaktadır.

GUT ve Ankilozan Spondilit gibi romatizmalar erkeklerde sık görülürken yine Ankilozan Spondilit ve Sistemik Lupus Eritamatozus gençlerde sık görülmektedir. Romatizma çocukluk çağında da görülebildiği gibi yukarıda bahsettiğimiz romatizmal hastalıkların bir kısmı çocukluk çağında başlayabilir.

Romatizmal hastalıkların önemli bir bölümünün kesin nedeni bilinmemektedir. Çoğunlukla bulaşıcı değildir. Ama mikrobik enfeksiyonlar sonrası görülebilir. Ailesel geçiş özellikleri (genetik) en önemli yatkınlık oluşturan faktördür. Bununla birlikte sişmanlık (obezite), sigara kullanımı, alkol ve mikrobik enfeksiyonlarda romatizmaya yatkınlık diğer faktörlerdir.

Romatizmal Hastalıkların Tuttuğu Bölgeler
En çok tuttuğu yer eklemlerimizdir. Eklemlerimizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve deformitelere sebep olabilir. Bununla romatizmanın türüne göre birlikte kaslar, omurgalarımız, deri, göz, iç organlarımızı (böbrek, kalp, beyin, bağırsaklar) tutabilir.

Romatizmal Hastalıklardan Sık Görülenleri Şunlardır:
 Romatoid artrit
 Ankilozan spondilit ve diğer spondil-artropatiler
 Behçet hastalığı
 Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
 Akut eklem romatizması (ARA)
 Kristal artritleri (GUT)
 İnfeksiyöz artritler
 Antifosfolipid antikor sendromu
 Damar İltihapları: Vaskülitler
 Amiloidoz
 Bağ dokusu hastalıkları: Sistemik Lupus Eritematozus, skleroderma, mikst bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu ve dermatomiyozit, polimiyozit
 Metabolik ve dejeneratif hastalıklar: osteoartrit, osteoporoz, osteomalazi ve Paget hastalığı
 Diğer sistemik hastalıkların romatizmal bulguları

Romatizmal olan ve olmayan ağrıların birbirinden farkı vardır. Birbirinden genel olarak şu şekilde ayırdedebiliriz:

Romatizmal Ağrıların Özellikleri
 Gece ve sabahları daha fazla
 İstirahatle artar
 Sabah eklem katılığı olur (30 dakikadan fazla)
 Hareket etmekle ağrılar azalır
 Genelde uzun süredir olduğu söylenir
 Ek olarak eklem şişlikleri olabilir

Romatizmal Olmayan Ağrıların Özellikleri
 Gündüzleri daha fazladır
 Geceleri ve İstirahatla düzelir
 Hareketle ve iş yapmakla artar
 Ağrı kesicilere cevap verir
 Kısa süredir ağrı öyküsü vardır

Romatizmada eklem ağrısı ve şişliği dışında şu bulgularda tabloya eşlik edebilir:
 Yorgunluk, halsizlik
 Kas ağrıları
 Eklem kısıtlılıkları
 Eklem ve omurga deformiteleri
 Kuvvet kaybı
 Görme sorunları, göz bulguları
 Ağız ve genitallerde yaralar
 Sık sık geçirilen ishal
 Cilt ve tırnak lezyonları

Romatizmal Hastalıklarda Uyguladığımız Tedavi Yöntemleri
 Romatizmal ağrı kesici ilaçlar (NSAİİ)
 Hastalık modifiye edici ilaçlar (Metotreksat, Sulfasalazin, Leflunamid, Sıtma ilaçları, biyolojik ayan tedavileri)
 Antibiyotikler
 Eklem içi enjeksiyon uygulamaları
 Fizik tedavi uygulamaları (Yüzeyel soğuk ve sıcak uygulamaları, Derin ısıtıcılar ve en önemlisi egzersiz uygulamaları)
 Cerrahi tedaviler