Kaplıca Tedavisi

Özellikle yazımıza kaplıca ile ilgili bazı terimleri açıklayarak başlamakta fayda var.
Kaplıca; termomineralli sularla tedavi amacıyla kurulan tesislere denir (kapalı-ılıca).
Ilıca; banyo amacıyla kullanılan üzeri açık şifalı sulardır.
Termomineralli su; sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olan ve litresinde 1 gramdan fazla mineral bulunan sudur.

Tıp alanında kaplıca tedavisi Balneoterapi (Banyo Bilimi) uygulamasının bir bileşenidir. Balneoterapi; doğal yer altı kaynaklı sıcak minaralli suların, gazların ve peloidlerin (çamur), yöntem ve dozları ayrıntılı bir biçimde belirlenmiş banyo, içme ve inhalasyon (solunum yoluyla yapılan) uygulamaları şeklinde, seri halinde düzenli aralıklarla tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman aralığında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir tedavi şekli olarak tanımlanır.

Kaplıca kürü özellikle kas-iskelet sistemi başta olmak üzere hemen hemen tüm sistem hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Ama günümüzde daha çok romatizmal hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemidir

Kaplıca Tedavisinin Kullanıldığı Romatizmal Hastalıklar
• Dejeneratif eklem hastalıkları (kireçlemeler)
• Enflamatuar eklem hastalıkları (özellikle ankilozan spondilit)
• Yumuşak doku romatizmaları (fibromyalji, myofasial ağrı vb)

Kaplıca Tedavisinin Uygulama Şekli
• Mutlaka bir fizik tedavi hekimine muayene olarak ve önerisi alınarak kaplıca tedavisi planlanmalı
• Banyo tedavisi bir kür şeklinde 2-4 hafta sürecek şekilde düzenlenmelidir
• 15-20 seans, ideal seans sayısıdır
• Etkisi hemen görülmeyeceği unutulmamalıdır
• Kaplıca suyunun ısısı 35-38ºC arası olmalıdır
• Banyo süresi genelde 20 dakikadır, 40 dakika ya kadar uzatılabilir
• İdeal olanı günde 2 kez girmektir. Uygun saatler sabah 6-9, akşamları 17-18 arasıdır
• Vücudun tamamı veya kalp hastalığı gibi durumlarda vücudun yarısıyla suya girilir
• Haftada 3-5 gün girilir. Mutlaka haftada 1-2 gün ara verilmelidir
• Seans sonunda hasta 30-60 dakika dinlenmelidir

Kaplıca Havuzuna Girerken Dikkat Edilecek Hususlar
• Günde en çok 2 kez banyo yapılmalı
• Banyoya tok girilmemelidir
• Tedavi sürecinde iyi giyinilmeli ve üşütmekten kaçınılmalıdır
• Ağır yemeklerden uzak durulmalıdır
• Sıvı ihtiyacı normal sulardan karşılanılmalıdır

Hangi Hastalıklarda Kaplıcaya Girilmez
• Ciddi kalp yetmezliği ve kalp damar rahatsızlığı geçirenler
• Kontrolsüz şeker hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalar
• Yeni gelişmiş beyin kanaması gibi serebrovaskuler hastalığı olanlar
• Tümörler
• Ateşli hastalıklar
• Açık yarası olanlar
• Yeni ameliyat geçirenler
• Kanama geçiren hastalar (mide, hemoroid)
• Hamileler, yeni doğum yapanlar
• Adet dönemi olan bayanlar
• İlerlemiş sirozu olanlar
• Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar
• Epilepsi (sara) hastalığı olan kişiler
• Çok küçük ve çok yaşlı olanlar
• Astım nöbeti geçirenler
• Akıl hastalığı nedeniyle kooperasyon zorluğu çekenler