Tampon

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Altan YILDIRIM

Tamponsuz burun ve sinüs cerrahisi neden daha konforlu ve emniyetlidir?

Spot:1

Burun ameliyatı olmanız gerekiyor ama ameliyat sonrası kullanılan tamponların yarattığı sıkıntılar sizi tedirgin ediyor. Ancak korkmanıza gerek yok. Tamponsuz burun ameliyatlarının sağladığı konforla ameliyat sonrası da sizin için gayet rahat…

Spot:2

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldırım, tamponsuz burun ve sinüs cerrahisinin daha konforlu ve emniyetli olduğunu belirtti.

Burun tamponu uygulaması

Tıbbi tedavisi mümkün olmayan burun tıkanıklıklarında veya burun içi bir kitlenin varlığında burun ve sinüs cerrahisi uygulandığını kaydeden Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldırım, burun içi veya dışının kıkırdak ve kemik eğrilikleri sonucu oluşmuş hava tünellerindeki darlıkların cerrahi olarak tedavi edilebileceğini söyledi.

“Bu cerrahiler septoplati veya septorinoplasti olarak adlandırılırlar” diyen Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Septoplastide burun içi, septorinplastide hem burun içi hem de burun dışındaki kemik veya kıkırdak eğrilikleri düzeltilerek burundaki daralmış hava tünelleri açılır. Kronik sinüzitte sinüs boşluklarının burun içine açıldıkları kanallarda daralma ve tıkanmalar olur. Bu tıkanmalar sinüs salgılarının akmasına ve sinüs içine hava girmesine engel olarak devamlı bir enfeksiyon ortamı yaratır.

Ağızdan alınan ve burun içi yıkama sonrası buruna uygulanan ilaçlar ile sinüs kanallarının açılmadığı durumlarda, cerrahi olarak bu kanallar genişletilir ve sinüslerin içleri boşaltılır. Kanalların yeniden daralmaması ve sinüs içlerinin dolmaması için bir süre daha burun içi yıkamaya ve ilaç kullanımına devam edilir. Burun tıkanıklığının tek taraflı olduğu durumlarda ise kitle veya yabancı cisim varlığı düşünülmesi gerekir. Böyle durumlarda tanı ve tedavi amaçlı cerrahi uygulanır.”

Burun tamponu nedir ve niye uygulanır?

Burun tamponunun esas olarak kanama kontrolü ve burun içi yapışıklıkları engellemek için kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Bu tamponlar, burun içine bir süre için yerleştirilen pansuman malzemeleridir. Ancak kullanılan malzemenin cinsi ve süresi konusunda genel bir standart yoktur. Eskiden kullanılan gazlı bez tamponların yerini sentetik maddelerden yapılan başka malzemeler almıştır. Ancak esas olarak bunların hepsi yabancı bir cisimdir ve burun içinde bulundukları süre içerisinde potansiyel problemler yaratabilirler” dedi.

Tamponun yerleştirilmesi ve çıkartılmasının ağrılı bir işlem olduğunu anlatan Prof. Dr. Yıldırım, tampona bağlı sorunları şöyle dile getirdi:

“Tampon bulunduğu sürece kandaki oksijen düzeyinde bir miktar azalma olur. Bu azalma sağlıklı bir kişide problem oluşturmayabilir ancak kalp hastalarında, astım hastalarında ve uyku apnesi bulunan hastalarda oksijen düzeyindeki bu azalma sakıncalı olabilir.

Tamponun kendisi burun içindeki hava tünellerini ve sinüs kanallarını tıkadığından geçici olarak burun ve sinüs tıkanıklığı yapar bu sırada kulaklarda tıkanmalar ve boğazda kuruma oluşur. Tampon çıkarılması ile tamponun varlığına bağlı durmuş olan kanama yeniden başlayabilir.”

Tamponsuz burun ve sinüs cerrahisi nasıl yapılır?

Tampon uygulamamak için tampon ihtiyaçlarının cerrahi öncesinde ve cerrahi sırasındaki uygulamalar ile ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kan sulandırıcı ilaçların cerrahi müdahale öncesi ilgili hekimlerden izin alınarak kesilmesi gerekir. Tansiyon kontrolü yapılmalı. Yüksekse tansiyon düzenlenmelidir. Gerekli kan testleri ile pıhtılaşma kontrol edilmelidir. Cerrahi girişim öncesi kanamasız bir ortam oluşturulmalı.

Burun, damar ve sinirlerin burun içine giriş yerlerine anestezi blokları uygulanarak ve genel anestezide gazlar yerine damar içi ilaçlar kullanılarak kanamasız ortam oluşturulmalıdır. Kanamasız bir cerrahi tekniği uygulanmalı künt diseksiyon yerine doğru planda keskin diseksiyon tekniği tercih edilmelidir. Yine de kanama olursa bu kanamaları hem temizleyen hem de durduran aspiratör bipolar koterizasyon tekniği ile cerrahi sırasında durdurulmalıdır.”

Daha güvenilir ve konforlu

“Eriyebilen dikiş malzemeleri ile burun içindeki kıkırdaklar birbirine ve burun içi örtüsü kıkırdaklara dikilerek sıkılaştırılmalıdır” diyen Prof. Dr. Yıldırım, bu yöntem ile cerrahi sonrası kanamalara, burun içindeki kaymalara ve yapışmalara engel olmanın mümkün olacağına vurgu yaptı.

Tampon kullanımını engelleyen tekniklerin tampona göre daha güvenli ve konforlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Ancak az sayıda hasta grubunda bu tekniklere rağmen burun içi tamponlama gerekebilir. Kendi pratiğimde burun ve sinüs cerrahisi sonrası burun içi tampon kullanma oranı yüzde 5 den düşük bir orandır ve bu grup hastada tampon bulundurma süresi 24 saatten azdır” diyerek, sözlerini tamamladı.

Not:

Prof. Dr. Altan YILDIRIM, tamponsuz burun ameliyatının  güvenirliği ve konforu konusunda ''Nasal septal suture technique versus nasal packing after septoplasty'' başlıklı bir uluslararası makale de (AM J Rhinol 2005; 19-6 ) yayınlamıştır.